"Díky inkluzivnímu vzdělávání
jsou naši žáci nimus mairo a volo
qui ommost et laborepernam."

Ing. Lucie Novotná,
ZŠ Komenského, Opava

Novinky

10/02/2016 Ing Lucie Novotná

Prohlášení Ligy komunitních škol

23/03/2015 Ing Lucie Novotná

Pracovní setkání s kolegy ze Slovenska

09/09/2014 Ing Lucie Novotná

Liga komunitních škol opět „aktivní“

17/01/2013 Ing Lucie Novotná

Vyjádření Ligy komunitních škol

15/09/2012 Ing Lucie Novotná

Publicita – projekty OP VK

Liga komunitních škol

Liga Komunitních škol je občanské sdružení fungující od roku 2000.

Naší snahou je vytvořit prostřednictvím spolupráce mezi školami a sdílení příkladů dobré praxe model inkluzivního a komunitního vzdělávání zaměřený na individualizaci vzdělávací péče o žáky respektující jejich vzdělávací potřeby a prosadit tento model do českého vzdělávacího systému.

Více o lize

O inkluzi

Liga Komunitních škol je občanské sdružení fungující od roku 2000.

Naší snahou je vytvořit prostřednictvím spolupráce mezi školami a sdílení příkladů dobré praxe model inkluzivního a komunitního vzdělávání zaměřený na individualizaci vzdělávací péče o žáky respektující jejich vzdělávací potřeby a prosadit tento model do českého vzdělávacího systému.

Více o inkluzi

Když chcete něco změnit,
pojďme to udělat společně!

Staňte se členem
Adresa XY
160 00 Praha
skype
zs.osmec